Johansson Consulting är ett konsultföretag baserat i Malmö som är specialiserat på att hjälpa företag och individer att arbeta smartare, effektivare för att producera varor och tjänster med högre kvalitet genom att implementera strukturerade, faktabaserade ledningssystem och arbetsmetoder. Johansson Consulting har arbetet med industriell statistik, data mining, Lean och Six Sigma sedan 1994 och implementerat dessa metoder i rad olika områden från tillverkning, konstruktion, service, marknadsföring och försäljning, administration till företagsledning. 

Utbildning i Lean/Six Sigma och industriell statistik
Johansson Consulting erbjuder skräddarsydda utbildningar till organisationer, allt från kortare kurser i specifika verktyg som försöksplanering (DOE), statistisk processtyrning (SPC), duglighetsstudier, mätsystemanalys m.fl, till 20-dagars Six Sigma Black Belt utbildningar inriktade mot antingen Lean/Six Sigma eller Design for Six Sigma (DfSS/robust konstruktion). Johansson Consulting har utbildat Six Sigma Black Belts sedan 1996 och certifierat mer än 500 Black Belts sedan starten.

Konsultuppdrag
Johansson Consulting erbjuder konsulttjänster inom en rad områden som till exempel utformning av enkätinstrument, statistisk analys av datamaterial (allt från personalenkäter till data från olika industriella processer), stöd och rådgivning vid genomförande av designade försök och andra strukturerade förbättringsmetoder.

Mjukvara
Johansson Consulting utvecklar även mjukvara som till exempel Six Sigma Toolbox för Microsoft® Excel, en gratis serie Six Sigma verktyg framtagna för att underlätta arbetet för Six Sigma Black Belts och Green Belts, samt simuleringsverktyg för avancerad DoE utbildning, och diverse annat, tex ett program för beräkning av CO2-emissioner för transportslag och logistiksystem. 

Kontaktinformation
Ola Johansson, Ph.D.
Johansson Consulting
Östergatan 1
211 25 Malmö

Telefon:    0734-356100
E-post:     ola@johansson-consulting.com

Copyright © Johansson Consulting 1996-2021. All rights reserved.
LOGIN FÖR
STUDENTER